ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΥΚΩΝ «ΟΙ ΡΙΖΕΣ»

Ο οικισμός Πεύκα του Νομού Έβρου βρίσκεται στο βορειοανατο- λικό άκρο του πρώην Δήμου Τραϊανούπολης σε υψόμετρο 120μ. και στο κέντρο μιας ομάδας ορεινών χωριών των οποίων ο πλη- θυσμός τους έχει καταγωγή κυρίως από τον Πόντο.

Συνδέεται οδικώς με ασφαλτοστρωμένους δρόμους με τα χωριά Νίψα βορειοδυτικά - Αετοχώρι νοτιοδυτικά Λουτρός και Θερμά λουτρά Τραϊανούπολης νοτιοα­νατολικά και από εκεί με τα χωριά Πυλαία - Μελία - Κοίλα στα βορειοανατολικά.


Οι κάτοικοι του χωριού είναι πρόσφυγες Ποντιακής καταγωγής από την ηρωική Επτάκωμη Σαντά του Πό­ντου της περιοχής Τρα- πεζούντας και συγκεκριμένα από την περιοχή της Παναγίας Σου- μελά οι οποίοι εγκατα­στάθηκαν στο χωριό Τσάμερε (Πεύκα) το 1923 που κατοικούνταν από Βούλγαρους που το εγκατέλειψαν για να εγκατασταθούν στη Βουλγαρία.

Στο χωριό υπάρχει η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου που κτίστηκε το 1861 από τους Βούλγαρους και στο εσωτερικό της διατηρούνται ακόμη το τέμπλο και οι εικόνες από την εποχή της ανέγερσης της.

Στον οικισμό υπάρχουν παραδοσιακά πετρόκτιστα σπίτια όπως και το κτίριο του συλλόγου που κτίστηκε την τελευταία εικοσαετία με την ιδία πέτρα της περιοχής.

Οι πρώτοι Πόντιοι κάτοικοι δημιούργησαν ένα δίκτυο άρδευσης που αποτελούνταν από δεκαέξι (16) περίπου παραδοσιακά λα- ξευτά πηγάδια και από τα οποία σώζονται πέντε μέχρι σήμερα.

Το χωριό περιβάλλεται από το δάσος μαύρης Πεύκης μέσα στο ο- ποίο υπάρχουν υπέροχες διαδρομές και μο­νοπάτια όπου μπορεί κάποιος να περπατήσει και να χαρεί την φύση.

Άλλα μέρη που μπορεί κάποιος να περπατήσει είναι το « σπέλ » (σπηλιά) απέναντι και αμέσως μετά από το χω­ριό στα βορειοδυ- τικά, το μεταλλείο, το χαλκό, και το πο­τάμι στην περιοχή του Προφήτη Ηλία.

Στην περιοχή των Πεύκων μπορείτε να παρατηρή­σετε τους μήνες της άνοιξης και του καλοκαιριού αρπακτικά να πετούν (Γεράκια - Αετοί).

Οι περισσότεροι Πευκιώτες έχουν ανακαινίσει τα πα­τρικά τους σπίτια με τον παραδοσιακό τρόπο χρησιμο­ποιώντας την χαρα- κτηριστική πέτρα της περιοχής γι’ αυτό και τα τελευταία χρόνια πολλοί είναι αυτοί που επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα στο χωριό μιας και η Αλεξανδρούπολη απέχει μόλις δεκαέξι (16) χι- λιόμετρα.

Πολλοί από τους κατοίκους ασχολούνται με την γε­ωργία και παραδοσιακά με την μελισσοκομία.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πεύκων «Οι Ρίζες» ιδρύ­θηκε το 1987 με σκοπό τόσο την διαφύλαξη, αναβίωση και καλλιέργεια των παρα- δόσεων, ηθών και εθίμων του Ποντιακού Ελληνισμού όσο και την προώθηση και επί­λυση τοπικών ζητημάτων και προβλημάτων.

Τα τελευταία χρόνια η δράση του συλλόγου είναι με­γάλη. Διορ- γανώθηκαν με επιτυχία ημερίδες ιστορικών και λαογραφικών θε- μάτων με την συνεργασία του Δήμου και της Νομαρχίας Έβρου.

Στις ετήσιες δραστηριότητες του συλλόγου συμπερι­λαμβάνονται οι δύο ποντιακοί χοροί που διοργανώνει ο σύλλογος - στις αρχές κάθε έτους και στις αρχές του Ιουλίου στο πανηγύρι της Αγίας Κυριακή - καθώς επί­σης συνεστιάσεις και γιορτές.


Ο επισκέπτης του χωριού μπορεί να σταματήσει και να απολαύσει την φύση πίνοντας ένα καφέ η αναψυ­κτικό στο αναψυκτήριο του συλλόγου και μπορεί να επισκεφθεί την βιβλιοθήκη του μεγάλου Πόντιου διανοού­μενου Γ. Κανδηλάπτη (Κάνις), μέρος της οποίας υπάρχει στον σύλλογο καθώς επίσης και μιας συλλογής από σπά- νιες φωτογραφίες προσφυγικών οικογενειών από την Σαντά του Πόντου.

Επίσης μπορεί να επισκεφθεί το πρόσφατα ανακαι­νισμένο μονο- θέσιο σχολείο που υπάρχει με μερικά επι­σκευασμένα παλαιά θρανία και να ψυχαγωγηθεί στην αυλή του.

Στην πλατεία του χωριού υπάρχει το μνημείο των Σα­νταίων για να θυμίζει στους επισκέπτες το ολοκαύτωμα της Σαντάς το 1921 και την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

«ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΦΑΓΙΑΣΘΕΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ»

 

_______________